CT-TUBE – VARIAN MANUFACTURER

GE

Tube TypeInsertHousing TypeHeat Units Warranty Product Data SheetDesciption
CT MAXS-270B 150 H400 kHU 40,000S 270
CT MAX`GS-270B 150 H600 KHU40,000GS 270
Sytec 1600/1800GS-270B 150 H600 KHU40,000GS 270
CT 8800/9000GS-1079B 1901.0 MHU40,000GS 1079 
CT 8800 FS/CT9000 (Duel Heat Exchangers)GS-1575B 1921.5 MHU50,000GS 1575
CT 9800 HILIGHTGS 2076KB 2052.0 MHU50,000GS 2076K
CT 9800 QGS – 2076B 2052.0 MHU50,000GS-2076
SYTEC 2000/3000/4000i*GS-1562MX115/B-172H1.5MHU80,000GS-1562 
HILIGHT ADVANTAGEGS-2176Jupitor2.0MHU80,000
SYTEC SRIGS-2176Mini Venus2.0MHU80,000GS-2176
Pro Speed A/I,CT/eGS-2276MX135CT-H12.0MHU80,000GS-2276
HiSpeed AdvantageGS-3576HSZeus3.5 MHU120,000GS-3576HS
ProSpeedGS-3576PSProSpeed3.5MHU90,000GS-3576PS
Solarix Dxi, Fxi, LXiGS-3576SSolarix3.5MHU120,000GS-3576S
Lightspeed PlusMCS-6074B-5806.3 MHU70k Amp SecMCS-6074

PHILIPS

Tube TypeInsertHousing TypeHeat Units Warranty Product Data SheetDesciption
 Tomoscan T-60S-780B160H750 kHU 50,000S-780 
Tomoscan TX, CXGS-1580B180H1.5 MHU60,000GS-1580 
Tomoscan LX, LXCGS-2070B200H2.0 MHU60,000GS-2070
Tomoscan AV-Pf, Tomoscan SR4000GS-2072B200H2.0 MHU60,000GS-2072 
Tomoscan SR5000 Tomoscan SR6000GS-3070B240H3.5 MHU60,000GS-3070 
TomoscanGS-3072B240H3.5 MHU60,000GS-3072

SIEMENS

Tube TypeInsertHousing TypeHeat Units Warranty Product Data SheetDesciption
 Somatom CR/DRGS-2030B3002.0 MHU 50,000GS-2030
Somatom DRG/DRHGS-2030B3002.0 MHU50,000GS-2030 
Somatom HI-QGS-2030B3002.0 MHU50,000GS-2030

Ngoài danh mục sản phẩm trên chúng tôi còn cung cấp nhiều sản phẩm khác với chủng loại và mẫu mã đa dạng. Quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn và báo giá ưu đãi.