CT Tube Replacements

DUNLEE MANUFACTURER

GE

Tube TypeOrdering
No.9896055
Focal
spot
Target
angle
KHU  WarrantyImages
CT MAX DA/MX 100:
CTMAX I, CTMAX II, CTMAX 640, CTMAX 320, and Sytec 1800i systems.
82700
82500
0.6 6.5º 40040kct-max-da_mx100
Sytec Pace DA 115 / MX 115 : GE Sytec / Pace CT systems.83700
83500
0.7 x 0.4150080Ksytec-pace-da-115_mx
HiLight Advantage DA 135 / MX 135 : HiLight Advantage and 9800 HiLight Advantage CT systems.80100
80500
0.7 x 0.4200080Khilight-advantage-da-1351
Pegasus DA 135 CT/e / MX 135 CT/e : CT/e and CT ProSpeed Ai systems.80800
80801
0.7 x 0.6200080K pegasus-da-135-ct_e_mx-135-ct_e-1
Sytec MX 135 Venus SR/I : Sytec CT systems775100.9 x 0.7 1.2 x 1.23500120Ksytec-mx-135-venus-sr_i
Solarix DA 165NP / MX 165NP : HiSpeed FX/i, LX/i, DX/i, and NX/i CT systems83901
83900
0.9 x 0.7 1.2 x 1.23500140K solarix-da-165np_mx-165np
HiSpeed DA 165 : HiSpeed Advantage and GE CT/i CT systems826000.9 x 0.7 1.2 x 1.23500140K hi-speed-da-165
DA 200 : HiSpeed CT/i875040.7 x 0.6 0.9 x 0.96300contact usda200-hispeed_light-speed
DA 200 : LightSpeed QX/i875050.7 x 0.6 0.9 x 0.96300contact us da200-hispeed_light-speed-1
DA 200 Pro : HiSpeed NX/i Pro and HiSpeed ZX/i884010.7 x 0.5 0.9 x 0.96300contact usda200-pro_ultra
DA 200 ULTRA : LightSpeed 16, Discovery ST, Discovery LS, LightSpeed RT, LightSpeed VFX Plus, LightSpeed VFX Ultra and HighSpeed QX/i887040.7 x 0.6 0.9 x 0.96300contact us

PHILIPS

Tube TypeOrdering
No.9896055
Focal
spot
Target
angle
KHU  WarrantyImages
B 180 Philips
DA 180 Philips
: Tomoscan CX and TX CT systems. This product replaces OEM insert GS-1580
82302
88500
0.7 x 0.8 1.2 x 1.4 7º200050kda-180-philips
B 220 Philips
DA 220 Philips
: Tomoscan SR6000 and LX CT systems. This product replaces OEM insert GS-2070
82402
89500
0.7 x 0.8
1.2 x 1.4
200050kb-220-_-da-220-philips

SIEMENS

Tube TypeOrdering
No.9896055
Focal
spot
Target
angle
KHU  WarrantyImages
S 502 Siemens : Somatom Plus 4 Power and Expert series CT systems.950010.6 x 0.5 0.8 x 1.1 7º5300130Ks-502-siemens

TOSHIBA

Tube Typepan>Ordering
No.9896055
Focal
spot
Target
angle
KHU  WarrantyImages
B 180 Toshiba
DA 180 Toshiba
: TCT80A, TCT300, TCT400, and TCT500 CT systems. This product replaces OEM insert GS-1588
88200
83210
1.0 x 1.0 10º150050kb180-_-da-180-toshiba
B 220 Toshiba
DA 220 Toshiba :
Xspeed, 600S, XT, and HQ CT systems. This product replaces OEM insert GS-2078
89200
82410
0.9 x 0.9
1.1 x 1.0
200050kb-220-_-da-220-toshiba
DA 240 Toshiba : TCT 900SX series, Xvision, and Xpress series CT systems.866021.1 x 1.1
1.7 x 1.7
3500100kda-240-toshiba

Ngoài danh mục sản phẩm trên chúng tôi còn cung cấp nhiều sản phẩm khác với chủng loại và mẫu mã đa dạng. Quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn và báo giá ưu đãi.